Brister i hantering av vattenprojekt

En utvärdering visar att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) brister när det gäller dokumentation och uppföljning av projekt finansierade med havs- och vattenmiljöanslaget — öronmärkta pengar från regeringen för att skydda och bevara våra vatten.