Musslor skapar en livsmiljö för andra arter att leva i och syftet med avhandlingen var att studera mångfalden av arter bland djur och alger som lever tillsammans med blåmusslan. Avhandlingen behandlar också blåmusslans funktion som filtrerare, i liten skala såväl som dess storskaliga betydelse för näringscirkulationen i Egentliga Östersjön. Miljöer som skapats av blåmusslor uppvisar en stor biologisk mångfald och betydelsen av musslor är störst på mjuka bottnar. Redan förekomst av enstaka blåmusslor på en annars kal sand- eller mjukbotten ökar antalet arter både i Skagerrak och i Östersjön. Många djur söker mat och skydd mellan musslorna och i det näringsrika sedimentet under musslorna. Dominerande djur på musselbottnar är snäckor, kräftdjur och havsborstmaskar.