Blomningar av blågrönalger i Östersjön är inget nytt fenomen. De förekom redan för 8000 år sedan, i samband med att Östersjön blev ett brackvattenhav. Blomningarna har dock ökat i såväl utbredning som intensitet under de senaste femtio åren. Med mycket stor sannolikhet är det vi människor som ligger bakom ökningen. Det är inte heller bara en bov i dramat, utan tre; övergödning, överfiske och klimatförändring.