Sedan 1983 övervakas det marina djursamhället på botten utanför pappersmassafabriken Södra Cell Värö för att undersöka om det processvatten som släpps ut har någon påverkan på fisk och annat djurliv. Undersökningarna, som görs av SLU Aqua, visar att utsläppen inte har några större negativa effekter på fisk eller skaldjur som fångas med trål.