Bild: Glenn Williams

Biologisk mångfald i kris

Antalet arter minskar med en accelererande hastighet. Var tredje fiskbestånd i världen är överfiskat. Mer än en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade. Det är ord och inga visor i FN:s rapport om biologisk mångfald.

Idag, den 6 maj, publiceras FN:s rapport om biologisk mångfald. Rapporten grundar sig på arbete av 145 experter från 50 länder, som gått igenom 15 000 forsknings- och myndighetsrapporter. Och bilden som vuxit fram är en biologisk mångfald i kris.

"Förlusten av arter, ekosystem och genetisk mångfald är redan ett globalt hot. Åtgärder kan endast lyckas om de bygger på den bästa och senaste kunskapen. Det bidrar denna rapport med", säger sir Robert Watson, ordförande för FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald.

Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Cecilia Lindblad på Naturvårdsverket är Sveriges kontaktperson för rapporten. Enligt henne innebär rapporten att vi i Sverige kan verka för ökad satsning på skydd och förvaltning av natur, bland annat genom att uppfylla EU:s Art- och habitatdirektiv och det marina direktivet.