Marinbiologisk inventering och naturvärdesbedömning av planerat marint naturreservat.