I Sverige har vi endast en revbyggande korallart och det är en kallvattenkorall som heter ögonkorall (Lophelia pertusa). Denna kräver en fullt marin miljö med en stabil hög salthalt och låg vattentemperatur året om; i Sverige kan man bara hitta dessa förutsättningar i norra Bohuslän där djupvatten från Atlanten leds in genom den Norska rännan.

Denna doktorsavhandling eftersträvar att öka kunskapen om kallvatten- korallers biologi som är viktig i ett bevarandeperspektiv. Med hjälp av genetiska markörer beskrivs hur enskilda kloner fördelar sig över ett korallrev, och baserat på storleken av dessa kloner visade det sig att vissa individer av ögonkorall kan bli flera tusen år gamla. Den äldsta individen beräknas kunna vara upp mot 6000 år gammal. Vidare har den relativa balansen av asexuell och sexuell förökning beskrivits, för att bättre förstå viktiga populationsprocesser.

Idag finns bara ett levande rev kvar i svenska vatten, Säckenrevet, som är i mycket dåligt skick, svårt sargat av direkt åverkan från trålning och dessutom utsatt för ökad sedimentation av partiklar från övergödning och trålning i närheten. Säckenrevet är genetiskt isolerat från andra korallrev i Skagerrak vilket betyder att sannolikheten för kolonisering av nya korallarver är låg.
Ett lyckosamt försök att flytta koraller från andra rev för att hjälpa revet att återhämta sig genomfördes dock.