Planktoniska bakterier utför huvuddelen av omsättningen av löst organiskt kol i havet.I avhandlingen undersöks hur tre resurser (närsalter, organiskt material och ljus) på verkar denna omsättning. Studierna utfördes i Medelhavet.