I denna avhandling har en experimentell metod utvecklades, där isotopanrikade fasta och adsorberade kemiska former av oorganiska tvåvärt Hg, Hg II används som s.k. "tracers". Denna metod användes för att bestämma MeHg bildningshasigheter i homogeniserade sediment prover samt i mesokosmsystem där förhållandena efterliknar de som förväntas i naturliga ekosystem. Från dessa drar vi slutsatsen att speciationen av HgII i fast/adsorberad fas är en viktig kontrollerande faktor som begränsar nettobildningen av MeHg.