Dammar utgör ofta hinder för fiskars vandring mellan sötvatten och hav. Denna avhandling har studerat överlevnaden hos laxfiskar som passerar turbiner vid kraftverksdammar på sin väg ner till havet. Påverkan på populationerna och möjliga strategier för att minimera dödligheten diskuteras. Svensk sammanfattning finns.