Bild: Ann-Turi Skjevik/SMHI

Besvärlig alg blommar på västkusten

Växtplankton av det skadliga släktet <i>Pseudochattonella</i> blommar i Skagerrak och Kattegatt. Det är inte en helt ovanlig företeelse, men den kan bli besvärlig för fisk i fiskodlingar. Det var vid SMHI:s ordinarie provtagningar för en månad sen som algen upptäcktes, och nu kommer ytterligare provtagningar att genomföras för att undersöka blomningens omfattning. Danska och norska provtagningar visar att algblomningen även pågår i södra Kattegatt och längs den norska Skagerrakkusten.

Den lilla algen Pseudochattonella blommar i Skagerrak och Kattegatt, och kan orsaka problem för fisk, eftersom den kan påverka fisken gälar så att fisken kvävs. Det är i första hand odlad fisk som drabbas av algen, eftersom vild fisk har möjlighet att fly undan täta algansamlingar. Bengt Karlson, forskare vid SMHI, berättar att Pseudochattonella är en för svenska vatten främmande art.

- Den första blomningen av släktet Pseudochattonella i Västerhavet noterades år 1998. Släktet har tidigare blommat i Japan. År 2016 var det en stor blomning i Chile, berättar Bengt. På den svenska västkusten noterades den första gången 1998, och sedan dess har den blommat där vid flera tillfällen. Den registreras i stort sett varje år vid våra undersökningar, men det är oftast fråga om låga cellantal.

Preliminära data från början av mars visar att blomningen fortgår. SMHI genomför just nu en miljöövervakningsexpedition i Östersjön och Västerhavet som kommer att ge ytterligare information om blomningens omfattning. Normalt pågår dessa blomningar under några veckor i mars.

Hur stora problem kan den då orsaka?

- År 1998 drabbades både odlad och vild fisk. Sedan dess har framförallt danska odlingar av öring drabbats. Fiskodlare i Danmark har vid några tillfällen blivit tvungna att skjuta upp utsättning av fisk i odlingar. När det gäller odlingar i bassänger på land, som tar in havsvatten från havet, kan man flytta inloppet till ett djup där det är låga cellantal av Pseudochattonella för att undvika de skadliga algerna. Men människor tar inte skada av Pseudochattonella, och det finns troligtvis ingen risk med att äta fisk som påverkats av algen, avslutar Bengt.