Studien visar att Östersjöregionens vinterklimat präglas av mer eller mindre långvariga perioder av antingen milda eller kyliga vintrar och att övergången mellan de olika klimattyperna skett snabbt. Att flera oberoende serier från Östersjön påvisar dessa övergångar stärker uppfattningen att vinterklimatet styrs av snabba förändringar. Enligt studien befinner vi oss just nu i en varm period, som pågått sedan slutet på 1800-talet. I avhandlingen studeras också Östersjöns maximala isutbredning och flodtillförsel. Jämförelsen visar att det senaste århundradets maximala isutbredning i genomsnitt är mindre än isutbredningen under tidigare århundraden, medan färskvattentillförseln varit stabil. Resultaten antyder att en framtida temperaturökning kan leda till minskad färskvattentillförsel i söder och ökad färskvattentillförsel i norr, vilket kan få stor betydelse för Östersjöns saltbalans och därmed påverka Östersjöns känsliga ekosystem.