Bild
;
Tema:

Bekämpningsmedel i odlad lax

Odlad lax innehåller det förbjudna bekämpningsmedlet etoxikin. Tolv olika laxprodukter har testats, och alla innehöll etoxikin, i många fall långt över gränsvärdet för kött. Ämnet tillsätts i fiskfodret som konserveringsmedel, och för att fodret inte ska explodera under transport .

Odlad lax innehåller lägre halter av dioxiner och PCB, vilket gör den nyttigare att äta än vildfångad östersjölax. Men den odlade laxen visar sig innehålla ämnet etoxikin, som tillsatts till fodret som den odlade laxen matas med. Etoxikinet gör att fodret är mindre benäget att antändas under transport, och fungerar dessutom som konserveringsmedel så att fodret inte härsknar. Att etoxikin kan tillsättas till fiskfoder, trots att det är olagligt att tillsätta till kött sedan 2011, beror på att EU inte likställer fisk med kött och grönsaker.

– Visst kan man tycka att det borde finnas ett gränsvärde för fisk eftersom man tillsätter ämnet i fiskfodret, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket.

Etoxikin kan vara hälsofarligt, och det går inte enligt Livsmedelsverket att utesluta att ämnet är cancerframkallande. I långtidsstudier på djur har ämnet visats ha skadlig inverkan på lever, sköldkörtel och njure. I den test som nu gjorts uppmättes halter i norskodlad laxfilé som var 20 gånger högre än gränsen för kött.