Bild: Chatarina Karlsson/UMF

Bakterier hjälper kiselalgerna att växa

Kiselalger står för en stor del av jordens samlade fotosyntes. Nu har forskare vid University of Washington sett att vissa bakterier i havet frigör ett tillväxthormon, auxin, som får kiselalgerna att växa snabbare. Forskarna visade att det sker en byteshandel med material mellan bakterierna och kiselalgerna, och auxinet är en del av denna. Sedan tidigare vet man att samma typ av tillväxthormon produceras av bakterier kring rötterna på landväxter.