Bild: NASA

Avancerade modeller förutspår stora algblomningar

Omfattande algblomningar kan vålla stora problem, både för drabbade ekosystem och de näringsverksamheter som är beroende av havet. På flera håll runt om i världen testas nu automatiska modeller som ska förutspå när större blomningar är på gång.

I Arabiska havet har stora blomningar av Noctiluca scintillans orsakat problem för både fiskare, turistnäringen och de anläggningar som avsaltar havsvatten. En stor blomning, som nådde sin höjdpunkt i januari i år, täckte ett område tre gånger så stort som den amerikanska delstaten Texas.

En grupp forskare arbetar nu med att utveckla en modell som kan förutsäga blomningar av Noctiluca i området. Målet är att skapa ett nästan helt automatiserat system som tar hänsyn till förhållanden i atmosfären och havet, och sedan spottar ur sig en sjudygnsprognos - ungefär som en väderprognos.

När modellen testats i Indiska oceanen har den väl kunnat förutspå blomningar för två arter av djurplankton respektive två arter av växtplankton. Resultaten är lovande även för blomningar av Noctiluca, men de är fortfarande inte tillräckligt exakta för att hjälpa till exempel en lokal räkodlare eller en avsaltningsanläggning. En svårighet är att just Noctiluca har egenskaper som får den att bete sig både som ett växt- och djurplankton, vilket gör simuleringarna mer komplicerade.

Ett liknande system för att ta fram automatiska prognoser testas även i Mainebukten (Gulf of Maine) utanför amerikanska östkusten. Där har stora blomningar av den giftiga algen Alexandrium fundyense, även kallad "red tide", orsakat fiskestopp på skaldjur, då gifthalterna varit så höga att de bedömts vara hälsovådliga. Senare i år förväntar sig US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) få fram de första prognoserna.

- Att simulera, och i slutänden förutspå, sådana blomningar är svårt. Forskarna måste inte bara förstå den lokala vattenkemin och havsvattnets cirkulation, utan även beteendet hos olika planktonarter, säger Richard Stumpf, oceanograf på NOAA, i en intervju för Nature.