Avloppsreningsverken runt Östersjön är byggda för att ta bort organiskt material och näringsämnen. Men potentiellt farliga ämnen som läkemedelsrester och många miljögifter kan passera mer eller mindre opåverkade. Diskussionerna om att åtgärda även dessa ämnen hörs nu allt starkare i samhället. Med avancerade reningsmetoder på de största reningsverken runt Östersjön skulle vi kunna minska utsläppen av farliga kemikalier till havet.