Åtgärdsprogram för vimma och id

Åtgärdsprogrammet för vimma (Vimba vimba) och id (Leuciscus idus) innehåller en kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder för att förbättra rådande bevarandestatus för båda arterna.