Ledare, om initiativ till åtgärder, vikten av samverkan och verkningsfull kommunikation.