Bild: Glenn Williams

Arktisexpedition förbereds

Isbrytaren Oden kommer återigen att agera forskningsfartyg i Arktis. En svensk-kanadensisk expedition planerar att bland annat studera havsisens roll i transporten av föroreningar. I början på augusti bär det av.

I början på augusti bär det av igen. Isbrytaren Oden beger sig då mot Arktis med forskare från såväl Sverige som Kanada. Ett av flera syften med expeditionen är att studera havsisens roll i transporten av föroreningar. Forskarna ska undersöka om isen i polarområdena fungerar som ett lock för exempelvis gasformigt kvicksilver. Expeditionen beräknas pågå i sex veckor.