Om du måste välja mellan att rädda två olika fiskarter i en sjö från att dö ut, välj då den art som är ovanligast. Det är den ovanliga fiskarten som har störst påverkan på den ekologiska balansen i hela sjön. Kunskapen kommer från en doktorsavhandling där Sofia Berg använt matematiska metoder för att simulera vad som händer i en miljö när en art dör ut. En egen algoritm, kallad Assembly, gör det möjligt att studera väldigt komplexa och verkliga näringsvävar.