Mjuka bottensediment i havet är det näst vanligaste habitatet på jorden. Där lever organismer som kan omvandla dött organiskt material till näring. Nu visar ny forskning från Stockholms universitet att meiofaunan, det vill säga organismer mellan 500 µm och 40 µm, spelar en större roll i de nedbrytningsprocesser som pågår i habitatet än man tidigare trott. Bland annat kan de bryta ner rester från de giftiga cyanobakterier som på senare år har ökat i Östersjön.