Tema:

Abborre och tånglake mår allt sämre

Under de senaste 25 åren har de flesta halterna av miljögifter och tungmetaller minskat i kustbeståndet av abborre och tånglake. Trots det så mår fisken allt sämre. Det visar en sammanställning som SLU gjort av den kustfiskövervakning som bedrivits sedan 1989. Till exempel har fisken fått mindre könskörtlar och levern, ämnesomsättningen, saltbalansen och immunförsvaret har påverkats. Det finns dock ännu ingen tydlig orsak till varför hälsan försämrats hos fiskarna.