Långt nere i djuphavet finns fiskar som är svartare än något annat man känner till. Upptäckten gjordes genom att en av forskarna skulle fotografera några svarta djuphavsfiskar. Trots bra kamerautrustning gick det inte att se några detaljer. Fiskarnas hud var så svart att de även i starkt ljus endast blev som silhuetter.

Mer detaljerade analyser i laboratoriet visade att många av de svarta fiskar som finns i djuphavet absorberar mer än 99,5 procent av det ljus som träffar deras yta. Detta gör dem 20 gånger mörkare än det mesta andra som annars klassas som svart. Den unikt mörka svärtan görs genom en unik funktion där inte bara det yttre lagret av skinn innehåller det svarta pigmentet melanin. Även under huden hos de här fiskarna finns skikt av melanin pigment.

Melaninet ligger packat packat i små runda organeller, så kallade melanosomer. Storleken och ordningen på melanosomerna är så perfekt ordnade hos dessa fiskar att om en melanosom träffas av ljus så riktas det ljus som inte direkt absorberas vidare till en närliggande melanosom i cellen. På så sätt suger fiskens hud in nästintill allt ljus och reflekterar ingenting tillbaka. Samma funktion hittades hos 16 avlägset besläktade fiskarter. Forskarna menar att i djuphavet, där en enda liten ljusglimt kan avslöja fisken, så ökar den här super-svarta färgen fiskens möjligheter att överleva, både som byte och som rovdjur.

Och för oss människor kan upptäckten leda till ny insikt om hur man skulle kunna tillverka nya ljusabsorberande material till solpaneler eller annat.