Den europeiska ålen har en komplicerad livscykel och beståndet har minskat stadigt sedan 1950. I enighet med den nationella förvaltningsplanen för arten så sätts därför ålyngel ut i Vänern och vid den svenska västkusten. Hittills har 185 000 ålyngel sattes ut i Vänern under under ledning av Länsstyrelsen.

I ett helt annat projekt har omfattande provfiske i Rönne å av forskare från Lunds universitet, visat att båda lax och ål troligen blir de stora vinnarna när ån öppnas upp efter att vattenkraftverken i ån ska rivas. Provfisket genomfördes under sommaren 2019 för att fastställa vilka fisktyper som idag finns i det flera mil långa vattendraget, dels för att kunna se vilka förändringar som sker när de tre kraftverken runt Klippan försvinner. Resultaten gör att forskarna redan nu förutspår att havsvandrande fiskar såsom lax, havsöring och den hotade ålen kommer att gynnas, berättar Anders Persson, akvatisk ekolog vid Lunds universitet.

Tillsammans med begränsningar i fisket efter ål så hoppas man att åtgärderna med utsättning och fler fria vandringsvägar kan vända utvecklingen så att arten kan återhämta sig.