Överfiske, havsnivåhöjning och stigande temperaturer, döende korallrev, nedskräpning och föroreningar. I århundraden har människor behandlat havet som en oändlig resurs, immunt mot mänsklig påverkan. Idag vet vi bättre och med vilja och kunskap kommer förändring. Idag uppmärksammar FN världshaven genom den internationella World oceans day, en dag som firas varje år den 8 juni. Temat för i år är ”Innovation för hållbara hav” och fokuserar på hur ökad förståelse för havet kan ge oss möjligheter att bevara marina arter och upptäcka nya produkter och mediciner.

Forskningsinstitutet Formas leder arbetet med att ta fram en svensk plan för FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling. På webbinariet "Det svenska årtiondet för havsforskning" samlades dagen till ära aktörer inom forskning och innovation, politiker och FN-representanter för att belysa mål och tillvägagångssätt för ett hållbart nyttjande av världshaven. Under FN:s årtionde för havsforskning, 2021-2030, ska alla kunna engagera sig, från beslutsfattare och företagare till organisationer och intresserad allmänhet.