Forskarna föreslår att man bygger två gigantiska skyddsvallar för att skärma av Nordsjön och Östersjön från Atlanten. En mellan Frankrike och England – ungefär 16 mil – och den andra från Norge till Skottland vilket är 48 mil. Detta skulle skydda tiotals miljoner människor i nordvästra Europas låglänta områden mot ett stigande världshav.

– Se det här som en varning. Vi säger: Här är en plan, en plan vi inte vill ha. Men om vi kommer dithän att vi behöver den så är den tekniskt och ekonomiskt genomförbar, säger Sjoerd Groeskamp till New York Times.

Projektet, som givits akronymen NEED, är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, men skulle få mycket stora konsekvenser för såväl det marina ekosystemet som fiskenäringen och turismen och även ha sociala och kulturella effekter.

Insikten att NEED kan vara en genomförbar och kostnadseffektiv skyddsåtgärd visar på det extrema hot om havsnivåhöjning vi står inför, menar forskarna i sin artikel. Slutsatsen betonar därmed vikten av att vi omedelbart genomför åtgärder mot klimatkrisen, så att denna typ av lösningar inte kommer att behövas.