Den thailändska regeringen säger att jobbet är gjort. Reformerna genomförda och lagarna ändrade. Fiskereformen i Thailand beskrivs som ett resultat av avslöjanden i internationell media och EU:s påtryckningar för ett antal år sedan. Men då olagliga fiskemetoder och arbetsvillkor inom fiskeindustrin är svåra att komma åt är det fortfarande oklart om situationen verkligen har blivit bättre.

Nu ska svenska forskare undersöka hur reformen faktiskt har påverkat den thailändska fiskeindustrin och fiskearbetarnas direkta situation. De kommer bland annat i samarbete med lokala organisationer titta på hur företag och organisationer har ändrat sitt arbetssätt under de senaste åren.

Ett mål med projektet är att bidra till förståelsen om hur reformerna i den thailändska fiskeindustrin har tagits emot av olika parter och att ta fram kunskap om en global styrning av fiskeindustrin, med fiskearbetarnas rättigheter som en viktig del. Projektet Sweatshops till sjöss: Arbetarskydd i den thailändska fiskeindustrin via hybrid lokal styrning, leds av Alin Kadfak, forskare i landsbygdsutveckling vid SLU och pågår mellan 2020-2022.