Fisk anses vara ett mer hållbart alternativ att äta än kött och även ett nyttigare kostval. Men det finns stora skillnader mellan olika arter, både sett till klimatpåverkan och näringsinnehåll. Nu har forskare vid RISE tagit fram en lista som visar vilka arter som är bäst att välja, om du vill göra gott för både kropp och planet.

Listan kartlägger all typ av sjömat, såsom fisk, skaldjur och alger. De arter som hamnade i topp när näringsinnehåll och klimatpåverkan vägdes samman var ostron, sill, makrill och skarpsill. En art som också hamnade högt upp var abborren, en fisk som är svår att hitta i fiskdisken idag.

Som konsument är det mycket att tänka på för att lyckas välja rätt ur klimatsynpunkt. Allt från utsläpp från fiskebåtar, starka eller svaga bestånd till typen av foder det krävs för den odlade fisken. Listan från RISE bygger på Livsmedelsverkets data över näringsinnehåll samt tillgänglig data över olika arters klimatpåverkan och är tänkt att fungera som vägledning för enskilda konsumenter, myndigheter och organisationer som ger kostråd.