För att ge båtägare incitament till att skrota sin gamla båt på rätt sätt och utan kostnad inrättade Havs- och vattenmyndigheten hösten 2018 en skrotningspremie. De 3,2 miljonerna ledde till att 405 fritidsbåtar skrotades. Sedan dess har pengar skjutits till och nu kommer ytterligare fyra miljoner kronor att nyttja.

Det finns många gamla fritidsbåtar i Sverige som behöver tas om hand. En del hittas övergivna i marinor eller i naturen, där de både skräpar ner och utgör en miljöfara. Genom skrotningspremien motverkas detta och återanvändning, återvinning och skrotning av småbåtar förenklas. Premien, som blivit enormt populär sedan införandet, har även ökat kännedomen bland båtägare om att det går att skrota och återvinna sin fritidsbåt.