I Karibiska havet finns en ormstjärna som heter Ophiocoma wendtii. När forskarna studerade dessa ormstjärnor så upptäckte de att djuren kunde uppfatta och röra sig mot mönster som hade skapats för att likna skyddande stenar och klippor. Var det så att dessa djur kan se omgivningen fastän de saknar ögon?

En närmare analys av ormstjärnan visade sig att de kan urskilja mönster i omgivningen med hjälp av ljuskänsliga celler på armarna och kroppen. Djurens förmåga att ändra färg spelar också en viktig roll eftersom pigmenten påverkar hur de ljuskänsliga cellerna kan uppfatta ljus. När huden var röd kunde ormstjärnorna uppfatta mönstren lättare än när de var sandfärgade.

Alla arter av ormstjärnor verkar dock inte ha samma förmåga så egenskapen är inte generell. Men ljuskänsliga celler på andra ställen än i ögon, och som verkar kunna registrera ljus, finns hos en hel del andra djur, exempelvis hos en del sjöborrar.