Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar bland annat forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Syftet med Formas årliga öppna utlysning är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en hållbar samhällsutveckling. Annars är det betydligt mer riktade ämnen för Formas utlysningar.

I år fick totalt 230 forskningsprojekt runt om i Sverige dela på sammanlagt 691 miljoner kronor. Utfallet för marina projekt får i det sammanhanget ses som ganska gott.

havet.nu ser fram emot spännande forskningsnyheter från dessa projekt under de kommande åren.