Dammen byggs på Ernebergsfältet i Gamleby. Namnet multidamm betyder att den ska ha flera funktioner: genom att samla upp regnvattnet förhindrar den översvämningar i närområdet och vattnet i dammen ska används för att vattna fotbollsplaner på sommaren och göra konstsnö på vintern.

Dammen ska också fånga upp näringsämnena kväve och fosfor och därmed minska övergödningen i Gamlebyviken. Det här är en fråga som Västerviks kommun arbetat med under lång tid.

– Turistnäringen är en stor intäkt i Västerviks kommun och det man vill ha som turist när man kommer hit på sommaren är bra vatten att bada i. Därför ligger vi i framkant när det gäller olika projekt för att få ett bättre hav, säger Dennis Wiström, projektledare på Västerviks kommun.

Dammbygget beräknas kosta fyra miljoner kronor, varav Boverket bidrar med drygt hälften genom sin satsning på ”grönare städer”.