Det är finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL) som rapporterar de glädjande nyheterna. Enligt deras mätningar under de senaste tre åren innehåller färre strömmingar halter av miljögifterna dioxin och PCB som överskrider EU:s gränsvärden. Gifthalterna i strömmingen har totalt sett minskat med cirka 80 procent sedan 1970-talet.

Strömming används som en indikatorart för Östersjöns tillstånd och kan med detta besked ses som ett tecken på förbättring av gifthalterna i innanhavet. De största bovarna till utsläpp av dioxin och PCB är avfall-, el- och fjärrvärmesektorn, industriproduktion och småskalig vedeldning, internationella utsläppsbegränsningar har gett effekt.

Strömmingen är den viktigaste arten för det kommersiella fisket i Finland och individer på över 17 cm, vilka utgör över 30 procent av strömmingsfångsten i Östersjön, får enligt EU-lagstiftningen i dagsläget inte exporteras på grund av för höga halter av dioxiner. Små och unga strömmingar har mindre mängd miljögifter i sig än stora och gamla individer, men då undersökningen visar att allt större strömmingar nu underskrider gränsvärdena öppnar detta upp för ett utökat fiske av strömming.