I bland annat Lagan, Viskan och vid Ringhals har allt fler ålyngel, så kallade glasålar, noterats de senaste åren. Ett exempel är Statkrafts vattenkraftverk i Laholm där man under flera år fångat upp glasålar och transporterat dem förbi kraftverket och upp i vattensystemet. För några år sedan låg den totala fångsten på cirka 50 kilo. Nu har den femfaldigats och i år fångades 260 kilo ålyngel.

Från 2009 och framåt började alla EU:s medlemsstater att vidta åtgärder för att rädda ålen och forskarna tror att det är de insatserna som nu börjat få effekt. Men fortfarande har vi lång väg kvar innan ålbestånden återhämtat sig på allvar.

– När man talar om en sådan här uppgång får man komma ihåg att det fortfarande är på väldigt låga nivåer. Innan vi är tillbaka på den nivå som var på 1970-talet kan det ta 50 till 100 år. Men det har i alla fall vänt, säger Håkan Wickström, ålforskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet.