M74 är en reproduktionsstörning som beror på brist av b-vitaminet tiamin och som leder till att laxynglen inte utvecklas som de ska. Störningen gör att utvecklingen av äggen helt enkelt stannar upp och ynglen dör. I år var i genomsnitt sju procent av laxkullarna drabbade, jämfört med den höga dödligheten på 39 procent som observerades 2017.

Parallellt med förekomsten av M74 har det även rapporterats om orkeslös, sårig och svampangripen lax från flera områden längs Östersjökusten, men om dessa tillstånd har ett samband är ännu oklart. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, genomförde förra året en undersökning av laxhälsoproblematiken och resultaten visade att det inte bara rör sig om en tiaminbrist, utan en större problembild.

– Det är viktigt att titta närmare på vad som orsakar tiaminbrist hos lax. Det finns mycket som talar för att det som drabbar laxen är del av en större miljöproblematik i Östersjön, säger Elin Dahlgren, forskare vid SLU Aqua.

Under 2019 arbetar Elin Dahlgren vidare, tillsammans med kollegor vid SLU Aqua och forskare från Stockholms universitet, för att undersöka sambanden mellan laxhälsoproblematiken med laxarnas diet, uppehållsplats och exponering för algtoxiner.