Det är dyster statistik som levereras av SCB, som fått i uppdrag av regeringen att följa upp arbetet med de globala målen som FN:s generalförsamling antog för fyra år sedan. Agenda 2030 listar 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling, flera av dem gäller klimat och miljö, och enligt SCB är det idag svårt att se hur de ska kunna uppnås.

– Vi ser inte jättestora förändringar sedan 2015. Flera av de utmaningar vi såg då kvarstår, säger Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB.

Förutom fortsatt höga utsläpp av koldioxid och en ohejdad förlust av biologisk månfald, pekas havsmiljön ut som ett stort problemområde.
”Problemen med övergödning, farliga ämnen, svaga fiskbestånd, främmande arter och påverkan på känsliga havsmiljöer kvarstår” konstateras det i rapporten.

En av de få ljusglimtarna i rapporten gäller skyddet av kust- och havsområden. Det marina skyddet utgör idag 13,8 procent av Sveriges totala yta, vilket gör att vi uppnår det globala målet om att skydda 10 procent av kust- och havsområdena till 2020.