Ålgräsängar är – precis som andra undervattensängar – livsviktiga bottenmiljöer. Här hittar många havslevande djur både mat och skydd och här har många fiskar sina barnkammare.

Undervattensväxterna binder dessutom upp näring och organiskt kol och stabiliserar bottnarna. Men i vissa områden hotas ängarna av en livlig båttrafik. För att informera om det viktiga ålgräset och hjälpa båtägare att agera rätt så placerar Länsstyrelsen i Skåne nu ut skyltar i hamnar och på andra strategiska platser längs kusten.

För att gynna ålgräset bör den som kör fritidsbåt bland annat sänka hastigheten i grunda miljöer där sedimentet lätt grumlar upp, och undvika ankring där det kan finnas ålgräs. Man ska också tömma sin båttoalett i en latrintömningsstation i hamn, för att minska övergödningen i havet.