Den föreslagna kommissionären Virginijus Sinkevičius är Litauens nuvarande ekonomi- och innovationsminister, och har inga tydliga kopplingar till miljöfrågor i sitt CV. Han ska rapportera till Verkställande vice ordförande Frans Timmermans, som ska samordna arbetet med the European Green Deal, den europeiska gröna given, en av kommissionens viktigaste frågor under perioden.

- Din uppgift blir att se till att vår miljö, den blå ekonomin och fiskerisektorn blir en integrerad del av the European Green Deal, och därmed hjälper till att uppfylla våra klimatambitioner, och samtidigt skapar jobb och hållbar tillväxt, skriver ordföranden i sitt brev till Sinkevičius.

Andra viktiga arbetsområden som nämns i uppdraget är en strategi för biodiversitet, noll-utsläpps-visionen, cirkulär ekonomi, mikroplast, genomförande och utvärdering av fiskeripolitiken, hållbar sjömat, ocean governance, illegalt fiske, stopp för fiskesubventioner samt ett nytt tillvägagångssätt för den Blå ekonomin.

- De flesta uppsatta målen för europeiskt fiske är desamma som tidigare. De har hittills inte gått att genomföra, och utsikterna verkar tyvärr inte bättre nu, säger Henrik Svedäng, fiskforskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum.
- Men jag blev glad över att det finns med ett uppdrag att ta fram en global strategi för att minska fiskesubventionerna. Det ger lite hopp trots allt.