En stor del av världens länder deltar i förhandlingarna och målet är att utforma regler för att skydda den biologiska mångfalden på internationellt vatten bättre i framtiden. Jorden täcks till 70 procent av hav och för mer än hälften av haven (64 procent) finns ingen lag som reglerar utnyttjandet av olika naturresurser.

— Det innebär att 43 procent av jordens yta och inte mindre är 95 procent av oceanernas volym saknar laglig reglering för skydd och hantering av biologisk mångfald, säger forskaren Thomas Dahlgren från Göteborgs universitet, som ingår i den svenska delegationen.

De stora frågorna just nu är hur man instiftar marina skyddade områden som ligger utanför de enskilda nationernas lagstiftning och skapar regelverk för dessa. Det kan handla om exploatering av energi, olja och fiske och idag finns bara miljöregler för ett fåtal specialområden. En viktig fråga gäller också också forskningen – mer kunskap behövs om de organismer som lever i haven och hur de påverkas av människan.

Konferensen äger rum i FN:s högkvarter i New York och pågår till den 30 augusti.