Forskning visar att klimatförändringarna leder till lägre salthalter, kraftigare algblomningar och ännu större problem med syrebrist. Inom vissa delar av Östersjön har temperaturen stigit med två grader sedan 1990-talet.

Forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum pekar på fyra centrala områden där det krävs snabba och kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjöns ekosystem. Lantbruket måste förändras, fisket måste följa de vetenskapliga rekommendationerna, utsläpp av farliga ämnen måste begränsas mer än vad som görs idag, och skyddet av marina ekosystem måste stärkas.

Denna vecka hålls en konferens vid Stockholms universitet, där 400 forskare presenterar resultat och diskuterar Östersjöns framtid. En viktig del av konferensen är att träna forskare på att förmedla sin forskning till samhället, så att beslut kring förvaltningen av Östersjön i ännu högre grad kan grunda sig på vetenskapliga resultat.