Ryderexpeditionen ska främst undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer, men även arkeologer finns med för att studera hur Grönland koloniserats. Forskare från Sverige, USA och Kanada åker med den svenska isbrytaren Oden i dessa okända farvatten.

- En stor del av istäcket på Grönland dräneras via Ryderglaciären ut i Sherard Osborne Fjord på norra Grönland och vidare ut i Arktis, skriver expeditionsledaren Martin Jakobsson på sin blogg. Vi vet ännu ingenting om hur det ser ut på botten, och om fartyget överhuvudtaget kan komma in i fjorden.

Det är viktigt för mänskligheten att få en bättre förståelse för vad som påverkar avsmältningen av dessa enorma glaciärer, och vad som händer med smältvattnet. Stannar det kvar och skyndar på avsmältningen? eller rinner det vidare till mer ofarliga platser? Och hur stort är det potentiella bidraget till den globala havsnivån från den norra delen av den grönländska inlandsisen i ett varmare klimat?