Forskningsfartyget Svea är ett av världens mest avancerade forskningsfartyg när det gäller fisk- och vattenundersökningar. Det är också extremt tystgående för att inte störa det marina livet.

SMHI och SLU kommer att använda Svea till sina regelbunda undersökningar av havsmiljö och fiskbestånd, men fartyget kommer också att användas av olika forskargrupper med specialuppdrag. Sjöfartsverket ansvarar för drift och underhåll och Havs- och vattenmyndigheten finansierar mycket av verksamheten.

Nu inleds en flera månader lång utbildningsperiod då besättning och expeditionsdeltagare från SLU och SMHI ska lära sig att använda fartyget och den avancerade forskningsutrustningen ombord. Fartygets första skarpa uppdrag blir i oktober 2019.