Varje år undersöker Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fiskbestånden i Bohuslän med hjälp av provtrålning. Nu har fjolårets resultat redovisats, och det är nedslående läsning. Ingenting tyder på att bestånden återhämtar sig längs kusten. I utsjön, det vill säga havet bortanför öarna, kan man tvärtom se att bestånden minskat ytterligare.

– För några av de viktigare arterna som torsk, vitling och kolja så är det bland de lägsta nivåerna vi sett, säger Joakim Hjelm, chef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som är en del av SLU, till Sveriges Radio.

Förutom fiske antas såväl övergödning som klimatförändringar ligga bakom nedgången. Det pågår också flera försök att förbättra miljön för fiskarna, bland annat med konstgjorda rev, musselbankar och restaurering av ålgräsängar.