I en debattartikel i Altinget argumenterar WWF för fortsatta åtgärder för att motverka övergödningen i Östersjön. De förespråkar ett åtgärdsprogram mot övergödningen inom Landsbygdsprogrammet.

- Vi vill att Sverige ska gå i bräschen för ett fullt hållbart lantbruk. Sverige uppnår inte miljömålen och regeringen skjuter i allt större utsträckning över ansvaret på lokala och enskilda aktörer. Samtidigt är behovet av starkare styrning och målmedveten myndighetsutövning mycket stort, skriver WWF.

Östersjöcentrum instämmer i en replik i att fortsatta åtgärder behövs och har i ett pm sammanfattat vad forskningen säger om vilka åtgärder som är viktigast att fokusera på. - Problemet med övergödningen av Östersjön löser man inte i en handvändning. Det tog ett halvt sekel att smutsa ner havet och det lär ta minst lika lång tid att komma tillrätta med problemen fullt ut. Men vi är på rätt väg, menar forskarna.