Ejder, alfågel och svärta är marina andfåglar som övervintrar långt ute till havs. Där tillbringar de stora delar av dygnet under vattenytan, när de dyker efter föda: musslor och bottenlevande djur.

Sverige hyser 30 – 40 procent av de alfåglar som övervintrar i Östersjön, och Kjell Larsson tycker att Sverige har ett särskilt ansvar för arten som sedan 1990-talet har minskat med mer än 65 procent i Östersjön. Alfågel är nu är internationellt rödlistad.

Hoten mot de marina sjöfåglarna är flera bland annat intensiv fartygstrafik, vindkraftsutbyggnad och havsörnens återkomst. Även brist på b-vitaminet tiamin kan vara en bidragande orsak till att fåglarna minskar.

- Mer forskning och mer åtgärder behövs för att vända trenderna, säger Kjell Larsson som nyligen tilldelades Östersjöakutens pris. .

Prispengarna, 75 000 kronor, väljer han därför att satsa på just det: fortsatta undersökningar av alfågel och ejder.