Sverige har 33 naturum som ligger i anslutning till besöksvärd natur. Syftet med våra naturum är att ge besökarna mer kunskap om områdets natur och arter, inspirera till att själva vilja utforska naturen och öka förståelsen för varför naturen behöver skydd och skötsel. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. Flest besökande skolklasser och skolbarn hade Tyresta nationalparkernas hus utanför Stockholm.

– Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse att besöka naturum. Många naturum har roliga, interaktiva upplevelser för alla åldrar. Du kan till exempel bli guidad till Sveriges högsta vattenfall, delta i utterexkursion, simma längs en snorkelled och lära dig mer om djurlivet under ytan, berättar Anna Grundén, samordnare för naturum på Naturvårdsverket.