Cyanobakterien Prochlorococcus producerar syre genom sin fotosyntes, och är världens vanligaste fotosyntetiserande organism. Den finns i världshaven i enorma mängder, men eftersom den är så liten upptäcktes den inte förrän 1988.

Sallie Chisholm, Massachusets Institute of Technology, och hennes forskarkollegor upptäckte den vid expeditioner i Atlanten och Stilla havet. Först trodde de att det bara var fråga om bakgrundsbrus i analyserna, men det visade sig vara en huvudrollsinnehavare när det gäller syreproduktion i världen. Den pyttelilla organismen står för en betydande andel av jordens samlade fotosyntes.

Prochlorococcus är intressant inte bara som en huvudrollsinnehavare i världshaven, den kan också ge oss en bättre bild av de verkligt stora skeendena i livets utveckling på jorden. Som släkting till de organismer som började förse atmosfären med syre för ett par miljarder år sedan kan den hjälpa oss att förstå detta avgörande skede.

Sallie Chisholm har sedan upptäckten ägnat sitt forskarliv åt den lilla cyanobakterien. Hon kallar det själv för ett kärleksförhållande med en perfekt partner – spännande och gäckande, och fortfarande efter fyrtio år full av mysterier. Hon besöker nu Lund för att ta emot det ärovördiga Craafordpriset för sina upptäckter och sin forskning.

Crafoordpriset delas ut i samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Akademien ansvarar för att utse pristagare. Prisets områden är valda för att komplettera Nobelpriset.