Vaquitan lever bara i Californiabukten i Mexiko, ett område som är rikt på fisk. Försök att rädda vaqutitan genom att flytta dem till skyddade områden har misslyckats. Nu siktar aktionerna in sig på att rädda dem i deras livsmiljö.

Fisket i Californiabukten är intensivt och utgör det största hotet mot den lilla valen som fastar och drunknar i de nät som används. Nätfisket är visserligen förbjudet men det pågår ett omfattande olagligt fiske efter vekfisk (totoaba), en fisk vars simblåsa är värd väldigt mycket pengar.

Fisket efter vekfisk är intensivast under våren med en topp i maj och vaquitorna är nu så få att frivilliga från miljöorganisationen Sea Shepard patrullerar Californiaviken varje natt på jakt efter olagliga fiskenät.

- Om vi slutar med våra operationer kommer vaqutian att vara utrotad, säger Jack Hutton på Sea Sherpard till Los Angeles Times.

Antalet vaquitor sjunker oroande snabbt. 1997 fanns över 500 individer, 2017 var antalet något färre än 30. I mars släpptes den senaste rapporten från CIRVA (International Committee for the Recovery of the Vaquita). Baserat på observationer och akustiska undersökningar uppskattar CIRVA att det bara finns cirka 10 individer kvar. Andra forskargrupper uppskattar antalet till drygt 20.

För att rädda vaquitan och hjälpa de lokala fiskarfamiljer som drabbats hårt av nätfiskeförbudet försöker man bland annat utveckla alternativa fiskeredskap i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Tillsammans med mexikanska fiskare, WWF i Mexiko och danska institutet DTU-Aqua har SLU-forskarna tagit fram och testat flera olika burtyper. Resultaten från provfisket i Mexiko visade att burarna fungerar.

- Vi såg att burarna hade potential att fånga stora mängder fisk, och fiskarna som arbetade i projektet tyckte att burarna var lätta att hantera. Det är fortfarande en bit kvar innan burar fullt ut kan implementeras, men både vi forskare och fiskarna ser möjligheter i ett framtida burfiske, säger Sara Königson.