– Om vi tittar på Östersjön så överfiskas fortfarande 50 procent av fiskbestånden. I Nordostatlanten överfiskas 40 procent och i Medelhavet är det hela 90 procent. Här har EU jättestora utmaningar, säger Karin Glaumann, sakkunnig i fiske och marknadsfrågor på Världsnaturfonden i Sverige till Sveriges Radio.

Målen för EU:s fiskepolitik bestämdes 2013 och löd: ”Allt fiske och fiskodling ska senast år 2020 bedrivas miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart." Men än är det alltså lång väg kvar för att nå dit. Världsnaturfondens nya rapport visar att endast en av totalt 46 åtgärder i EU:s gemensamma fiskepolitik har genomförts och hälften av Östersjöns fiskebestånd överfiskas.

Fiskets miljöbrister visar sig tydligt i bland annat att oönskad bifångst dumpas till havs, trots att det är olagligt. EU beviljar pengar till kontroll och utveckling av mer selektiva fiskemetoder, men Världsnaturfondens granskning visar att endast 28 procent av de pengarna används och en mycket liten del av havsfisket kontrolleras.

WWF har tittat på några specifika länder, däribland Sverige. Här inspekteras mindre än en procent av alla fisketurer per år. Med så få konntroller är det svårt att se till så att gällande lagar och regler följs, anser WWF.