För att ta reda på mer om hur smörbulten påverkar ekosystemet, och i förlängningen kunna bemöta hotet, ska Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med länsstyrelsen i Blekinge, Linnéuniversitetet och Umeå universitet undersöka flera olika aspekter av artens spridning. Projektet är EU-finansierat och skulle ha startat redan för ett år sedan, men har fastnat i byråkratin.
– Det är tråkigt om det tar alltför lång tid att samla in den här kunskapen. Då finns det kanske inte så mycket mer att göra åt situationen, säger Ann-Britt Florin, forskare på SLU, till Sveriges Radio Blekinge.
För tillfället ligger ärendet hos Jordbruksverket, som inte kan ge något besked om när finansiering kommer. Enligt Ann-Britt Florin är det tveksamt om forskningsprojektet kan börja ens denna sommar.
Svartmunnad smörbult finns etablerad i svenska vatten sedan ett tiotal år. Den placerades till i den högsta riskklassen när Artdatabanken i vintras listade drygt tusen främmande arter i Sverige, och den anses utgöra ett stort potentiellt hot mot andra arter.